Centerleder: Henrik Mortensen (60246601)

Køkken og rengøring : Stine Simonsen (40180790)

Rengøring og Vedligehold : Carlo Thyssen

Rengøring og vedligehold: Brian Warming

Ungarbejder: Sofie Toft Berthelsen

Ungarbejder: Daniel Rettig

Ungarbejder: Mette Madsen

Ungarbejder: Malthe Rohde Mortensen

Ungarbejder: Ebbe Midtgaard Clausen

BESTYRELSESMEDLEMMER:

Formand: Morten Bøje Degn mobj{at}sydbank.dk 

Næstformand: Ole Midtgaard Rasmussen olemidtgaardrasmussen{at}gmail.com

Kasserer : Klaus Moltesen Ravn km_ravn{at}hotmail.com

Best. Medlem: Anne Sofie Faaborg Hansen  annesofiefaaborg{at}live.dk

Best. Medlem: Henrik Ellegaard Gundesen maleneoghenrik{at}bbsyd.dk

Best. Medlem: Hans Clausen hansclausenracing{at}gmail.com

Best. Medlem: Karina Kruse Kjærgaard  karinak_k{at}hotmail.com