Referat Repræsentantskabsmøde

 Kultur- & Aktivitetscenter Egebæk-Hviding

 Den 16.05.2023 - Kl. 19:00

Dagsorden

1)     Valg af dirigent. 

2)     Godkendelse af nye medlemmer

Ingen nye medlemmer

3)     Formandens årsberetning.

MBD gennemgik året 2022, både økonomi og arrangementer blev gennemgået.

Derudover fremlagde MBD centrets planer i den nærmeste fremtid.

Peder Ravn ønskede en nærmere uddybelse af planerne og MBD forklarede hvorledes både energiplaner og fremtid udvidelse af centret var noget bestyrelsen ville arbejde hen imod.

4)     Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab

Edna Tobiasen fremlagde regnskab og forklarede om afvigelser etc. dette gav ikke anledning til spørgsmål fra Repræsentantskabet

5)     Indkomne forslag

Ingen

6)     Forelæggelse og godkendelse af budget.

Edna Tobiasen fremlagde budget for 2023, hvilket ikke gav anledning til spørgsmål fra repræsentantskabet

7)     Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg:    Morten Bøje Jørgensen (Modtager ikke Genvalg)

                Klaus Moltesen Ravn (Modtager ikke genvalg)

                Hans Clausen (Modtager ikke Genvalg)

MBD foreslog 3 nye medlemmer af bestyrelsen

Jan Mortensen

Søren Bøje Quebec Erichsen

Lasse stenger

De 3 foreslåede blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen for en 2 årig periode.

I øvrigt konstituerede bestyrelsen sig ved:

Formand: Jan Mortensen

Næstformand: Ole Midtgaard

Kasserer: Henrik Gundesen

Sekretær: Lasse Stenger

Best. Medlem: Anne Sofie Faaborg Worm

Best. Medlem: Søren Bøje Quebec Erichsen

Best. Medlem: Karina K Kjærgaard

    

8)     Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år for de repræsentantskabsvalgte.

Klaus Moltesen Ravn og Morten Bøje degn blev valgt ind for en 1 årig periode


9)     Eventuelt

Bestyrelsen:

Morten Bøje Degn (MBD), Hans Clausen (HC), Klaus Moltesen Ravn (KMR), Karina k Kjærgaard (KKK), Anne Sofie Faaborg Worn (AFW), Henrik Ellegaard Gundesen (HG), Ole Midtgaard(OM)

Fremmødte Medlemsforeninger:

Lundsmark Krolf: Peder Ravn

Øster Vedsted IF: ikke fremmødt                 
Hviding IF: Karina K Kjærgaard                                         
Beboerforening: Jytte Knudsen                    
Hviding Sognearkiv: Jytte Knudsen                                    
Menighedsrådet: ikke fremmødt

Referent 

Henrik Roed Mortensen

Centerleder