Referat Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Tirsdag den 8. November 2022 - Kl. 18.00

Indkaldte:     Morten B Degn (MBD) Hans Clausen (HC) Klaus M Ravn (KMR) Ole Midtgaard (OM), Henrik Gundesen (HG) AFBUD Anne Sofie Faaborg Hansen (ASH) Karina Kruse Kjærgaard (KKK)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem) og Edna Tobiasen (ET) (ikke Bestyrelsesmedlem) AFBUD

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

OK

2)     Nyt fra Formanden.

MBD fortalte kort om de seneste måneders arbejde mht. energi og ellers var der ikke væsentlig nyt fra formanden.

3)     Regnskabsanalyse Juli kvartal

HM gennemgik 3. kvartals budgetopfølgning og forklarede afvigelser til sammenligning med samme periode i 2019 (inden Corona)

Der var en forventning om at vi kommer OK igennem et utrolig svært år.

4)     Energi

KMR fortalte om udfordringerne mht. at tage en beslutning vedr. fjernvarmen, der var enighed i bestyrelsen om at få tilbud på varmepumper inden 16. November og skulle det mod forventning være billigere og  kunne dække vores behov kunne det være en løsning. 

Bestyrelsen var enige om at et ja til tilbuddet om fjernvarme sagtens kunne blive en mulighed, dog skulle økonomien omkring dette gøres mere klart.

5)     Nyt fra Centerleder:

·       Personale,og daglig drift.

HM gennemgik centrets personale og udfordringer vedr. sygemelding/barsel blev belyst

                                                        Ydermere gennemgik HM 3. kvartals arrangementer og udlejede haltimer.

·       Julebal

                                      HM fortalte om status vedr. Julebal og hvilke tiltag der i år var lavet.

·       2023

HM fortalte kort om planer og udfordringer vi ser ind i i fremtiden, og om glædelige nyheder omkring Motionslokalerne der står foran en forskønnelse, fra et initiativrigt udvalg i HIF og en bestyrelse i HIF der har godkendt planerne

6)     Næste møde 21.02.2023

Med venlig hilsen

       

Henrik Roed Mortensen
Referent og Centerleder