Referat Bestyrelsesmøde

 Halbestyrelsen Tirsdag den 27 November. 2019 - Kl. 18.30

Indkaldte:     Morten B Jørgensen (MBJ) Hans Clausen (HC) Klaus M Ravn (KMR) Ole Midtgaard (OM) Lars Nielsen (LN) AFBUD, Lars Jørgensen (LJ) Per Madsen (PM)

Henrik Mortensen (HM) (ikke Bestyrelsesmedlem) og Edna Tobiasen (ET) (ikke Bestyrelsesmedlem)

Dagsorden

1)     Siden sidst (referat fra sidst underskrives)

OK

2)     Nyt fra Formanden.

MBJ bød velkommen og kunne fortælle at Sognearkivet havde genoptaget deres arbejde med at søge midler til fuld finansering af byggeplaner ved KAC.

Der blev aftalt at der skulle laves opslag på facebook vedr. nye bestyrelsesmedlemmer til KAC

3)     Regnskabsanalyse 3. kvartal 2019

HM redegjorde for afvigelser, både positive og negative, i et ellers godt resultat efter årets første 3 kvartaler

4)     Ventilation/varme

HM fortalte at der nu styr på situationen og de næste måneder går på at indhente tilbud på styring af ventilation og varme. Bla. Natsænkning på alle varmekilder i hallen. HM og OM går på sagen.

Det blev også besluttet at vores sponsorer skulle spørges mht. løsning som det første.

5)     Paddeltennis tilbud 

Bestyrelsen havde ønsket et tilbud på Padeltennisbane HM fremviste tilbud til bestyrelse. Der var enighed om at skyde dette projekt til hjørne, da der pt. var vigtigere ting på tapetet.

                      

9)   Nyt fra Centerleder:

·       Personaleinfo

                                Intet nyt at berette, blot kort gennemgang af personale

·       Julebal status

                                270 tilmeldte og der blev drøftet nye tiltag og givet konstruktive indput til HM

·       4. kvartal

·       HM gennemgik 4. kvartals arrangementer og forventninger

·       Bookede/aflyste haltimer

Der blev fremlagt tilfælde af afbookede haltimer, PM ville tage enkeltstående sager med til HIF bestyrelsen, for at vi fremover og i fællesskab kan undgå dette.

·       Bestyrelse/Centerleder ansvar og aftaler

Bestyrelsen og HM drøftede vigtigheden af at vi får gjort ting færdige, bestyrelsen udarbejder målrettet plan for fremtidige investeringer og opgaver.

·       Hvad skal der ske i 2020??

HM fortalte om foreløbige planer for 2020 og Bestyrelsen kom med indput til enkeltstående arrangementer

·       HIF 100 år

HM fortalte om arbejdet i styregruppen for HIF 100, og hvordan det ville påvirke centeret.

11)  Eventuelt

HM fremlagde emne omkring fitnesslokaler. Der blev vist hvorledes disse i en evt. fremtid kunne forbedres på baggrund af inspirationstur med Connectsport. PM ville tage det med til HIF Bestyrelsen da de står for alt omkring Fitness og motion i Centeret.

Næste bestyrelsesmøde Tirsdag 25/2 2020 kl 18.30

Repræsentantskabsmøde 24/3-2020 kl 19.00

Med venlig hilsen Referent

       

Henrik Roed Mortensen
Centerleder